Dijous,16 de Gener

Impacte de la vida fetal en la salut: oportunitats per la medicina del futur

19.00h / AdSalutem Institute

“Impacte de la vida fetal en la salut: oportunitats perla medicina del futur” reflexionarà sobre com els mesos de vida abans de néixer marquen la futura salud de moltes persones. Hem descobert com petits canvis en la vida fetal augmenten el risc de malalties en nens i adults, i això obre possibilitats apassionants per intervenir en la salut. D’altra banda, només a Europa, fins a 50.000 fetus pateixen cada any malalties que deixaran seqüeles greus. Comentarem alguns projectes disruptius que ens podrien permetre reduir aquests problemes.

LLOC

La Masia – AdSalutem Institute
Pg. Manuel Girona, 37 / 08034 Barcelona / +34 938 395 454

HORA

19.00h – 20.30h
Sessió limitada 20 places

CONTACTE

Per a més informació i confirmació d‘assistència
Secretaria AdSalutem-Dreams
Tel. 648 015 379 / adsalutemdreams@adsalutem.healthcare

Dreams són trobades amb aforament reduït i molt properes, on especialistes de cada tema coincidiran per intercanviar punts de vista i compartir noves vies de millora pels nostres pacients. Dreams té com a objectiu aportar coneixement i reflexió sobre diversos temes de la salut relacionats amb la son.

#adsalutemdreams

AdSalutem Dreamers / 16 de Gener 2020

Dr.Eduard Gratacós
/ director de BCNatal
El Dr. Gratacós es director de BCNatal – centre conjunt de Medicina Maternofetal de l’Hospital ClíniciHospital Sant Joan de Déu – i catedràtic de la Universitat de Barcelona. Director del BCNatal Fetal i Medicine Research Center, un del centres principals de I+D en medicina maternofetal a nivell internacional. Expert en cirurgia fetal, ha dissenyat algunes de les operacions actuals i compte amb +1800 intervencions. Director del European Comission PhD programme Erasmus Mundus in Fetal Medicine (U. de Barcelona, Lovaina y Lund). Editor-in-chief de Fetal Diagnosis&Therapy. Fundador i actualment collaborador de Fetal i+d education, que amb la UB i altres Universitats ofereix formació mèdica en espanyol i anglès a +12000 professionals i realitza projectes solidaris +470 articles científics peer review, director de +60 projectes de I+D i director de 39 doctorats.

Dr.Manuel del Castillo
/ director de l’Hospital Sant Joan de Déu

El Dr de el Castell és l’actual director de l’Hospital Sant Joan de Déu des d’abril de 2003, a més ocupa altres càrrecs com el de Conseller de la Junta de Govern de l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu. President de la Fundació Factor Humà, Membre de el patronat de la Fundació Sant Joan de Déu per a la investigació; Membre del Patronat de la Fundació DKV Integralia, Vicepresident de la Societat Catalana de Gestió Sanitària i Membre de Ple de la Cambra de Comerç de Barcelona des de Juny el 2019. De el Castell va iniciar la seva carrera professional com a metge assistencial però de seguida va ocupar posicions de gestió, primer com a director gerent en Atenció Primària icom a director territorial a Insalud Balears, i més endavant com a Director gerent de la Fundació Hospital de Manacor, Gerent de BSA (Badalona serveis asistencials) i Secretari General de Consorci Associació Patronal Sanitària (CAPSS).